ข่าวประชาสัมพันธ์


วิธีชำระเงินออนไลน์(ช่องทางสำรอง)

อ่านคู่มือชำระเงินออนไลน์ช่องทางสำรอง -> แบบ STEP BY STEP ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤศจิกายน 2565 หลังจากนั้นจะชำระเงินผ่านการสแกน QR-CODE ได้ตามปกติ

ประกาศจาก : ธนาคารกรุงไทย
วันที่ประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2565
Getting Started

คลิก -> เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

กรุณาอ่านร่างประกาศให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนทำการเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2565
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน (สำหรับผู้สมัคร)

วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2565